Служебни принтери (кухненски)

Служебните принтери служат за издаване на служебни бележки, свързани с обслужването на клиентите - подаване на поръчки към бар, кухня, склад и други точки.Barsy поддържа всички известни на пазара кухненски принтери.

Служебни принтери  (кухненски)

Поддържани модели

Daisy 1250RP

Daisy 1250RP

TPG A795-5119

TPG A795-5119

Posiflex Aura PP-6800

Posiflex Aura PP-6800

Posiflex Aura PP-6900

Posiflex Aura PP-6900

Daisy D-1200

Daisy D-1200

Sunmi D2P-58

Daisy Daisy

Daisy Daisy

Telpo DED-801

Datecs DPP-350

Datecs DPP-350

Datecs EP-50MX

Datecs EP-50MX

Tremol EP-58120

Tremol EP-58120

Tremol EP-58130

Tremol EP-58130

Tremol EP-5850

Tremol EP-5850

Datecs EP-700

Datecs EP-700

Datecs EP1000

Datecs EP1000

Datecs EP2000

Datecs EP2000

Datecs EP50M

Datecs EP50M

Datecs EP60

Datecs EP60

Epson EPSON

Epson EPSON

Fujitsu FP-510

Fujitsu FP-510

ISL ISL3810

ISL ISL3810

ITP ITP 81 Plus

ITP ITP 81 Plus

Epson ITP-80 II Beeper

Epson ITP-80 II Beeper

Epson ITP-80II WF

Epson ITP-80II WF

Orgtechnika OT801

Orgtechnika OT801

Elanda P-25

Elanda P-25

Syncotek POS-58

Posiflex PP-8800

Posiflex PP-8800

Posiflex PP7000

Posiflex PP7000

HPRT PPTII-A